நூல்

நிலமும் நிழலும் நிலமும் நிழலும்

நிலமும் நிழலும்

   ₹225.00

குடும்பம் குடும்பமாகவும் பலவயதுக் குழுக்களாகவும் திரையரங்குக்குச் சென்ற காலம் இனி இல்லை. சந்தை நாள், திருவிழா நாள், விசேச நாள் என்பவை திரைப்படம் பார்ப்பதற்கானவையாக இருந்தது போய் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: பெருமாள்முருகன் |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: