நூல்

நோம் சோம்ஸ்கி நோம் சோம்ஸ்கி

நோம் சோம்ஸ்கி

   ₹490.00

நோம் சோம்ஸ்கி என்னும் உலகம் போற்றும் அமெரிக்க அறிஞர் தத்துவம், உளவியல், சமூகவியல், மொழியியல், கணினியியல், அரசியல் விஞ்ஞானம் என எந்தவொரு தளத்திலும் அறிமுகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரல்லர். அவரைப் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சு. இராசாராம் |
வகைமைகள்: மொழியியல் | இலக்கணம் |
  • பகிர்: