நூல்

புன்னகைக்கும் பிரபஞ்சம் புன்னகைக்கும் பிரபஞ்சம்

புன்னகைக்கும் பிரபஞ்சம்

   ₹200.00

கபீர் பாடல்கள் வாய்மொழிப்பாடல்களாகவே பிரபலமடைந்தன. பேச்சு மொழியில் அமைந்த அவரது ஈரடிப் பாடல்களைச் சாதாரண மக்கள் பரவலாக பாடினர். இடைக்காலப் பக்தி இயக்கத்திலிருந்து இன்றைய காலகட்டம் வரை … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கபீர் |
வகைமைகள்: மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள் |
  • பகிர்: