நூல்

ஷா இன் ஷா ஷா இன் ஷா

ஷா இன் ஷா

   ₹175.00

இரானில் 1980 ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்தது. பஹ்லவி வம்சத்தின் கடைசி மன்னரான முகம்மது ரெஸா கான் பஹ்லவி, அயதுல்லா கொமேய்னியின் வழிகாட்டுதலில் நிகழ்ந்த புரட்சியால் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ரிஸார்த் காபுஸின்ஸ்கி |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: சுகுமாரன் |
வகைமைகள்: வரலாறு |
  • பகிர்: