நூல்

தெய்வம் என்பதோர் தெய்வம் என்பதோர்

தெய்வம் என்பதோர்

   ₹60.00

நாட்டார் தெய்வங்கள் என்ற சொல்லாட்சி நம் மனங்களில் சாமியாட்டம், குருதிப்பலி, பலி வடிவங்கள் ஆகிய படங்களாகவே மூட நம்பிக்கைகளோடு பின்னிப் பிணைந்தவையாக விரிந்து கிடப்பது உண்மை. ஆனால் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: