நூல்

தேசம் - சாதி - சமயம் தேசம் - சாதி - சமயம்

தேசம் - சாதி - சமயம்

   ₹160.00

ஆண்பால், பெண்பால் என்னும் இருமையை மீளுருவாக்கம் செய்கின்ற பாலியல் அதிகாரம் தனித்த ஒன்றல்ல; சாதி, சமயம், தேசம் முதலியவற்றின் சொல்லாடல்களுடனும் அவற்றின் அதிகார விசைகளுடனும் இணைந்தும் விலகியும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: