நூல்

திராவிட இயக்கமும் வேளாளரும் திராவிட இயக்கமும் வேளாளரும்

திராவிட இயக்கமும் வேளாளரும்

   ₹160.00

திராவிட இயக்கம் வேளாளர் இயக்கமே என்ற கருதுகோளை விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் இந்நூல் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தோற்றத்தோடு பார்ப்பனரல்லாதார் இயக்கத்துக்கும் வேளாளருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட முரண்பாட்டையும் மோதல்களையும் ஆராய்கின்றது. … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆ.இரா. வேங்கடாசலபதி |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: