நூல்

உய்யடா உய்யடா உய்! உய்யடா உய்யடா உய்!

உய்யடா உய்யடா உய்!

   ₹125.00

‘உய்யடா உய்யடா உய்!’ நூல் தலைப்பு விசிலடிக்கும் இளைஞன் ஒருவனின் உற்சாகசத்தத்தை நினைவூட்டலாம். ஆனால் அது உண்மையில் பட்டினத்தார் பெண் விழைவிலிருந்து விலகவிடுக்கும் கடும் எச்சரிக்கை. இன்றைய … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: இசை |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: