நூல்

ஆஷ் அடிச்சுவட்டில் ஆஷ் அடிச்சுவட்டில்

ஆஷ் அடிச்சுவட்டில்

   ₹350.00

இருபதாம் நூற்றாண்டு இந்திய, உலக அறிஞர்கள், ஆளுமைகள் சிலரது சித்திரங்கள் இந்நூல். வரலாறு, சமூகம், மொழி சார்ந்து செயல்பட்ட இவர்களுடைய வாழ்க்கையினூடாகச் சமூக அசைவியக்கத்தைப் புலப்படுத்தும் நவீன … மேலும்

  
 
  • பகிர்: