நூல்

அந்தர மீன் அந்தர மீன்

அந்தர மீன்

   ₹70.00

மனித உறவுகளில் ஏற்படும் சிக்கல்களையும் சொற்களின் பின்னால் எப்போதும் நடமாடிக்கொண்டிருக்கும் பெயரற்ற பிம்பங்க்ள் பரிமாறிக்கொள்ளும் உணர்ச்சிகளையும் உசாவுகின்றன தேவேந்திர பூபதியின் கவிதைகள். - ஆனந்த்

மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: பா. தேவேந்திர பூபதி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: