நூல்

மத்தியான நதி மத்தியான நதி

மத்தியான நதி

   ₹100.00

யதார்த்தத்திற்குள் இருக்கும் அயதார்த்தக் கூறுகளையும் சொல்லுக்குள் இருக்கும் முரணான பொருள்களையும் பற்றி … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: செல்வசங்கரன் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: