நூல்

‘ஈ’ தனது பெயரை மறந்துபோனது ‘ஈ’ தனது பெயரை மறந்துபோனது

‘ஈ’ தனது பெயரை மறந்துபோனது

   ₹70.00

நெடுங்கவிதைகளும் காவியமும் வழக்கிழந்து போய்விட்டன என்ற கூற்றைப் புறம்தள்ளி வைக்க நம்மிடம் இப்போது உள்ளன றஷ்மியின் கவிதைகள். அவருடைய இந்தத் தொகுப்பில் உள்ளவை காவியங்கள்; காவிய இலக்கியத்திற்குப் … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: றஷ்மி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: