நூல்

எது கருத்துச் சுதந்திரம் எது கருத்துச் சுதந்திரம்

எது கருத்துச் சுதந்திரம்

   ₹100.00

இன்று உலகளவில் பொதுத்தளத்தில் விவாதத்திற்குரிய முக்கியமான விஷயமாகக் கருத்துரிமை முன்னிற்கிறது. நூல்களைத் தடை செய்வது, எரிப்பது, நூலாசிரியர்கள் மீது வன்முறையைப் பிரயோகிப்பது, கொலை செய்வது பரவலாக நடக்கிறது. … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கண்ணன் |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: