கய்த பூவு கய்த பூவு

கய்த பூவு

   ₹380.00

-மலர்வதியின் கய்த பூவு, பெண்மீது நிகழ்த்தப்படும் பாலியல் கொடுமையை விவாதிக்கும் நாவல்.

பல்வேறு குடும்பங்களின் கிளைக்கதைகளுடன் பலதரப்பட்ட பெண்களின் கதைகளாக விரிகிறது

இந்த நாவல். குமரி வட்டாரத்தில் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: மலர்வதி |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | நாவல் |
  • பகிர்: