நூல்

மிதக்கும் மகரந்தம் மிதக்கும் மகரந்தம்

மிதக்கும் மகரந்தம்

   ₹80.00

எழிலரசியின் கவிதைகளில் மனத்தின் கனம் அனைத்தும் கவிதைச் சிறகசைப்பில் மென்மையாய்ச் சொல்லப்படுகின்றது. தன்னிச்சையாய்ச் சீழ்க்கை அடித்துப்பாடும் ஒரு பறவையின் ஏகாந்தத்தைக் கொண்டுள்ளன அவரது கவிதைகள். மிகையும் இறுக்கமும் … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: எழிலரசி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: