நூல்

நீராட்டும் ஆறாட்டும் நீராட்டும் ஆறாட்டும்

நீராட்டும் ஆறாட்டும்

   ₹75.00

‘மரபும் புதுமையும்’, ‘மஞ்சள் மகிமை’ ஆகிய இரு சிறு நூல்களின் தொகுப்பு இந்நூல்.
பண்பாடு என்பது தொன்மையான அசைவுகளின் தொடர்ச்சி. ‘ஆல் போல் தழைத்து அறுகு போல் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: தொ. பரமசிவன் |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: