நூல்

சில ஆசிரியர்கள் சில நூல்கள் சில ஆசிரியர்கள் சில நூல்கள்

சில ஆசிரியர்கள் சில நூல்கள்

   ₹175.00

மதிப்புரைகள், விமர்சனங்கள் என்பவையாக அல்லாமல் நூலை அறிமுகப்படுத்துதல், வாசிப்பு அனுபவத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ளுதல் என்னும் முறையில் பல்வேறு நூல்களை அசோகமித்திரன் இந்நூலில் அறிமுகப்படுத்துகிறார். தான் வாசித்த ஒரு நூலை … மேலும்

  
 
  • பகிர்: