நூல்

இவை என் உரைகள் இவை என் உரைகள்

இவை என் உரைகள்

   ₹325.00

எழுத்தைத் தன் இயல்பான வெளிப்பாட்டு ஊடகமாகக் கொண்ட சுந்தர ராமசாமி, பேச்சிலும் தனது படைப்பாளுமையையும் சிந்தனை வீச்சையும் வெளிப்படுத்தியவர். ஐம்பதாண்டுகளுக்கு மேல் எழுதிய அவர் கருத்தரங்குகளிலும் கூட்டங்களிலும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: