நூல்

காந்தியைக் கடந்த காந்தியம் காந்தியைக் கடந்த காந்தியம்

காந்தியைக் கடந்த காந்தியம்

   ₹290.00

காந்தியையும் காந்தியத்தையும் மார்க்ஸிய, அம்பேத்கரிய, பெண்ணிய அடிப்படையிலான பன்மை நவீனத்துவத் தளத்தில் நுண் பகுப்பாய்வு செய்கிறது இந்நூல். தனி மனிதராகவும் அரசியல் செயற்பாட்டாளராகவும் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் தன்னுள் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: பிரேம் |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: