நூல்

கன்னிகா கன்னிகா

கன்னிகா

   ₹175.00

நாளுக்கு ஒரு புதுமை - நாழிகைக்கு ஒரு புதுமை என இயற்கையின் உந்துதல்களால் அலைக்கழிக்கப்படுவது கன்னிப் பருவம். இந்தக் கிளர்ச்சிகளைத் தன்னுள் தானே அடக்கிக்கொள்ள முயல்வதும், சமூகமும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ரகுநாதன் |
வகைமைகள்: குறுநாவல் |
  • பகிர்: