நூல்

தெருவென்று எதனைச் சொல்வீர் தெருவென்று எதனைச் சொல்வீர்

தெருவென்று எதனைச் சொல்வீர்

   ₹240.00

கவிராயர் பெற்றதும் இழந்ததுமான, வருந்தியதும் மகிழ்ந்ததுமான தம் நிகழ்வுகளைக் கொண்டாடுகிறார். அவை காலத்தின் தூசுபடிந்த புகைப்படங்களாக இருக்கலாம்; ரயில் பயணங்களாக இருக்கலாம்; எல்லாவற்றிலும் அவர் வாசகனுக்கு உணர்த்துவதற்கான … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: தஞ்சாவூர்க் கவிராயர் |
வகைமைகள்: கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: