நூல்

வெள்ளிசனிபுதன்ஞாயிறு வியாழன்செவ்வாய் வெள்ளிசனிபுதன்ஞாயிறு வியாழன்செவ்வாய்

வெள்ளிசனிபுதன்ஞாயிறு வியாழன்செவ்வாய்

   ₹75.00

அனுபவத்தைக் கவிதை படிமமாக்குகிறது. புனைகதை வரலாறாக்குகிறது என்பது ஓர் இலக்கிய அளவீடு. இவ்விரு அளவீட்டிலும் கைவரிசை காட்டுபவர் பெருமாள்முருகன். இது அவரது நான்காவது கவிதைத் தொகுப்பு. சின்னக் … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: பெருமாள்முருகன் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: