நூல்

ஆனைவாரியும் பொன்குருசும் ஆனைவாரியும் பொன்குருசும்

ஆனைவாரியும் பொன்குருசும்

   ₹90.00

வைக்கம் முகம்மது பஷீர் என்ற படைப்பாளுமையின் இருவேறு முகத் தோற்றங்களைக் காட்டுகிறது இந்நூல். ‘ஆனைவாரியும் பொன்குருசும்’ என்ற நெடுங்கதையும் ‘செவிசாய்த்துக் கேளுங்கள் அந்திமப் பேரோசை’ என்ற நீண்ட … மேலும்

  
 
  • பகிர்: