நூல்

ஆகஸ்ட் போராட்டம் ஆகஸ்ட் போராட்டம்

ஆகஸ்ட் போராட்டம்

   ₹150.00

‘செய் அல்லது செத்துமடி’ என்ற முழக்கத்துடன் 1942 ஆகஸ்ட் திங்களில் ‘வெள்ளையனே வெளியேறு’ இயக்கம் தொடங்கியது. தலைவர்களின் வழிகாட்டுதல்கள் குறித்துக் கவலைப்படாத, பொது மக்களின் தன்னியலார்ந்த எழுச்சியாக … மேலும்

  
 
  • பகிர்: