நூல்

அவரவர் கைமணல் அவரவர் கைமணல்

அவரவர் கைமணல்

   ₹90.00

மெய்மையின் அலகுகளைப் புலன்களால் உணர வற்புறுத்துபவை தேவதச்சனின் கவிதைகள்; புலன் அனுபவத்தை முடிவற்ற மெய்மையின் துளிகளாக ஆக்கிக்காட்ட முயல்பவை ஆனந்தின் கவிதைகள். இன்னொரு விதமாகச் சொன்னால், நனவிலியின் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆனந்த் | தேவதச்சன் |
வகைமைகள்: முதல் கவிநூல் |
  • பகிர்: