நூல்

சினிமா கொட்டகை சினிமா கொட்டகை

சினிமா கொட்டகை

   ₹160.00

இசை, நடனம், நாடகம் போன்ற பாரம்பரிய நிகழ்கலைகள் போலல்லாமல், சினிமா முற்றிலும் தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்த ஒன்று. அது மட்டுமல்ல இவைகளுள் மிகவும் இளையதும் சினிமாதான். ஆனால் ஆரம்பமுதல் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: