நூல்

எழிலைக் கிழங்கின் மாமிசம் எழிலைக் கிழங்கின் மாமிசம்

எழிலைக் கிழங்கின் மாமிசம்

   ₹75.00

துளித் துளிக் காதல்களையும் பெருங்கடல் காமத்தையும் சித்திரிப்பவை இந்நூலின் பெரும்பாலான கவிதைகள். காதலின் சுடரிலும் காமத்தின் நெருப்பிலும் தவித்தும் நிறைவு கண்டும் மனித உடல்கள் - ஆணும் … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: இரா. சின்னசாமி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: