நூல்

கொட்டுமேளம் கொட்டுமேளம்

கொட்டுமேளம்

   ₹225.00

தமிழின் முக்கிய எழுத்தாளரான தி.ஜானகிராமனின் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு இது. 1954ஆம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பட்ட இந்நூல் தற்போது தனது வெளியீட்டின் 60வது வருடத்தைக் கொண்டாடுகிறது.

தி. ஜானகிராமன்

மேலும்

  
 
  • பகிர்: