மாற்றம் மாற்றம்

மாற்றம்

   ₹125.00

‘மாற்றம்’ குறுநாவல் வடிவத்தில் உள்ள ஒரு சுயசரிதை அல்லது சுயசரிதை வடிவத்தில் உள்ள ஒரு குறுநாவல் என்று விவரிக்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், ஆட்சி மாற்றங்களையோ தலைவர்களின் பட்டியலையோ சாராமல் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: மோ-யான் |
வகைமைகள்: மொழிபெயர்ப்பு குறுநாவல் |
  • பகிர்: