நூல்

மீதி வெள்ளித்திரையில் . . . மீதி வெள்ளித்திரையில் . . .

மீதி வெள்ளித்திரையில் . . .

   ₹135.00

திரைப்படம் குறித்த தியடோர் பாஸ்கரனின் பார்வை விரிவும் நுட்பமும் கொண்டது. சமகால வாழ்வோடு திரைப்படம் கொண்டுள்ள இணைவுகள் அல்லது இடைவெளிகள் குறித்து அவர் சமூகவியல் நோக்கில் சிந்திப்பவர் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: