நூல்

சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்

சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்

   ₹425.00

வெகுஜன தளத்தில் இலக்கியபூர்வமான அதிர்வுகளை ஏற்படுத்திய எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன்; அதற்குத் துணைநின்ற படைப்புகளில் முதன்மையானது ‘சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்’ நாவல். சமூகம் மறைமுகமாக ஈடுபடும் மீறல்களையும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: