நூல்

சிதைந்த பிம்பம் சிதைந்த பிம்பம்

சிதைந்த பிம்பம்

   ₹60.00

பேரும் பெருமையும் மனிதர்களின் ஆள்மனத்தில் உறங்கும் விருப்பங்கள். ஒரு சிலர் அவற்றை நேர்மையான உழைப்பின் வழியாக அடைந்து மகிழ்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் உழைப்புச் சோம்பேறிகளும் ஊக்கமற்றவர்களும் அவற்றைக் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கிரீஸ் கார்னாட் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: பாவண்ணன் |
வகைமைகள்: நாடகம் |
  • பகிர்: