நூல்

உலோகருசி உலோகருசி

உலோகருசி

   ₹125.00

சமூகத்தின் பல்வேறு தளங்களிலான அனுபவங்களை, இன்றைய வாழ்வு தரும் உள நெருக்கடியை, பொய்மையாய்த் துலங்கும் நிஜத்தை, காதலை, மெல்லப் படர்ந்துவரும் வாழ்வின் நகல் -போலியாக மாறிவிட்ட பிளாஸ்டிக் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: பெருந்தேவி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: