நூல்

பஷீரின் 'எடியே' பஷீரின் 'எடியே'

பஷீரின் 'எடியே'

   ₹90.00

வைக்கம் முகம்மது பஷீர் மலையாளிகளின் இலக்கியப் பெருமிதம். வாழ்ந்து எழுதியபோது அவருக்கு வாய்த்த புகழ் இன்று பலமடங்கு பெருகியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வாசகனும் தன்னுடையதென்று தனி உரிமை பாராட்டும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஃபாபி பஷீர் |
வகைமைகள்: மொழிபெயர்ப்பு நினைவோடை |
  • பகிர்: