நூல்

ருத்ரப்ரயாகையின் ஆட்கொல்லிச் சிறுத்தை ருத்ரப்ரயாகையின் ஆட்கொல்லிச் சிறுத்தை

ருத்ரப்ரயாகையின் ஆட்கொல்லிச் சிறுத்தை

   ₹250.00

ஆட்கொல்லிகள் பற்றிய கார்பெட்டின் மகத்தான கதைகளிலேயே மிகவும் மயிர்க்கூச்செறிய வைக்கும் கதை இது. காலனியாதிக்க காலத்தில் ஐக்கிய மாகாணங்களின் குன்றுகளில் பீதியைப் படரவிட்டு கொடும்புகழ் பெற்ற சிறுத்தை … மேலும்

  
 
  • பகிர்: