நூல்

ஆற்றூர் ரவிவர்மா ஆற்றூர் ரவிவர்மா

ஆற்றூர் ரவிவர்மா

   ₹80.00

நவீன மலையாளக் கவிதை முன்னோடிகளில் ஒருவர் ஆற்றூர் ரவிவர்மா. நவீனத் தமிழின் உயிரையும் உணர்ந்தவர். அந்த உணர்வில் தமிழ்ப் படைப்புகளை மலையாளத்துக்கு மொழிமாற்றி இரு மொழிக்கும் வலிமை … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆற்றூர் ரவிவர்மா |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: சுகுமாரன் |
வகைமைகள்: மொழிபெயர்ப்பு நினைவோடை | நினைவோடை |
  • பகிர்: