நூல்

ஈதேனின் பாம்புகள் ஈதேனின் பாம்புகள்

ஈதேனின் பாம்புகள்

   ₹60.00

சமகால ஈழக் கவிதைகளின் பொது இயல்பிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட கவிதைக் குரல் றஷ்மியுடையது. ‘காவு கொள்ளப்பட்ட வாழ்வை’ச் சொல்லும் இந்தக் கவிதைகளில் இழப்பின் ஓலத்தையும் கையறுநிலையின் புலம்பலையும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: றஷ்மி |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: