கரமாஸவ் சகோதரர்கள் கரமாஸவ் சகோதரர்கள் கரமாஸவ் சகோதரர்கள் கரமாஸவ் சகோதரர்கள்

கரமாஸவ் சகோதரர்கள்

   ₹420.00

-உலகின் மகத்தான படைப்பாகிய ‘கரமாஸவ் சகோதரர்கள்’ நாவல் அதன் மூலமாகிய ரஷ்ய மொழியிலிருந்து நேரடியாகத் தமிழில் பெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ரஷ்யாவில் பல்லாண்டுகள் வாழ்ந்து அம்மொழியையும் நிலப்பரப்பையும் பண்பாட்டையும் ஆழ்ந்து … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
  • பகிர்: