நூல்

கர்னாடக இசையின் கதை கர்னாடக இசையின் கதை

கர்னாடக இசையின் கதை

   ₹175.00

இசையுலகத்திற்கு உள்ளும் வெளியிலும் நிகழ்ந்துவரும் பல்வேறு விவாதங்கள், எழுப்பப்படும் கேள்விகள் ஆகியவை முதல்முறையாக இந்த நூலில்தான் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இசையுலகினுள் நிலவும் சாதி, பாலினம், மொழி, மதம் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: டி.எம். கிருஷ்ணா |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: அரவிந்தன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | கட்டுரைகள் |
  • பகிர்: