நூல்

மகாபாரதம் மகாபாரதம்

மகாபாரதம்

   ₹180.00

-பேரரசுகள் உருவாகியிருக்கின்றன, வீழ்ந்திருக்கின்றன; பல்வேறு மதப்

பிரிவுகள், தத்துவப் பார்வைகள் ஆகியவை எழுச்சி பெற்றுக் கால வெள்ளத்தில்

மங்கியிருக்கின்றன. ஆனால் மகாபாரதம் இந்திய மக்களின் மனங்களில்

பெற்றுள்ள … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: கணேஷ் தேவி |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: அரவிந்தன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் |
  • பகிர்: