நூல்

மீண்டும் கடலுக்கு மீண்டும் கடலுக்கு

மீண்டும் கடலுக்கு

   ₹100.00

சேரனின் கவிதைகள் அன்றைய காலத்துச் சமூக அசை வியக்கத்தின் பதிவுகளாக மட்டுமல்லாமல் சமூக விமர்சனமாகவும் அமைவது தான் அவற்றின் சிறப்பு. ஈழப் போராட்டத்தின் ஆரம்பகால அனுபவங்களை, தமிழ்ச் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சேரன் |
வகைமைகள்: கவிதைகள் |
  • பகிர்: