மோகமுள் மோகமுள்

மோகமுள்

   ₹790.00

பல இந்திய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ‘தேவதாஸ்’ திரைப்படமாகவும் பல மொழிகளில் வந்திருக்கிறது. தமிழில் இப்போது புவனா நடராஜனின் புதிய மொழிபெயர்ப்பில். Mohamul is a love story. … மேலும்

  
 
  • பகிர்: