நூல்

ஒப்பியல் இலக்கியம் ஒப்பியல் இலக்கியம்

ஒப்பியல் இலக்கியம்

   ₹275.00

‘ஒப்பியல் இலக்கியம்’ என்னும் செறிவான தொடரைத் தமிழுக்குத் தந்தவர் க. கைலாசபதி. அதன் தருக்கரீதியான பொருத்தத்தை இந்நூல் நிறுவுகிறது. ஒப்பியலின் அறிவியல் அடிப்படைகளைத் தெரிவுறுத்தித் தமிழில் இந்த … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: க. கைலாசபதி |
வகைமைகள்: தமிழ் கிளாசிக் கட்டுரை |
  • பகிர்: