நூல்

எரியாத நினைவுகள் எரியாத நினைவுகள்

எரியாத நினைவுகள்

   ₹300.00

அசோகமித்திரனின் கட்டுரைகள் அவரது கதைகளைப் போலவே மிகுந்த சுவாரஸ்யம் தருபவை. மேலும் அவரது புனைவுகளில் இடம்பெறாத பல்நோக்கு விமர்சனங்களும் ரசனை அனுபவங்களும் தேர்ந்த தகவல்களும் தனி மனிதர்களைப் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: