நூல்

கருங்கடலும் கலைக்கடலும் கருங்கடலும் கலைக்கடலும்

கருங்கடலும் கலைக்கடலும்

   ₹200.00

தி. ஜானகிராமனின் ‘கருங்கடலும் கலைக்கடலும்’ பயண இலக்கியம். தி. ஜானகிராமன் பண்பாட்டு பரிமாற்றத் திட்டத்தின்கீழ் ரொமானியாவுக்கும் செக்கோஸ்லவாகியாவுக்கும் சென்று வந்தது பற்றி எழுதிய பயணக் கதை. சோமலெ, … மேலும்

  
 
  • பகிர்: