நூல்

சாதிக்குப் பாதி நாளா? ராஜாஜியின் கல்வித்திட்டம் சாதிக்குப் பாதி நாளா? ராஜாஜியின் கல்வித்திட்டம்

சாதிக்குப் பாதி நாளா? ராஜாஜியின் கல்வித்திட்டம்

   ₹220.00

‘குலக்கல்வித் திட்டம்' என்று திராவிட இயக்கம் விமர்சித்த ராஜாஜியின் கல்வித் திட்டம் பற்றிய விரிவான முதல் நூல் இது. கிராமப்புறத் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்கள் பாதி நாளைப்பள்ளியிலும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: