நூல்

தொல்காப்பியமும் அல் - கிதாப்பும் தொல்காப்பியமும் அல் - கிதாப்பும்

தொல்காப்பியமும் அல் - கிதாப்பும்

   ₹325.00

த. சுந்தரராஜ் உலகச் செம்மொழிகளின் முதல் இலக்கணங்களைத் தமிழின் தொல்காப்பியத்தோடு ஓப்பீடு செய்வதில் ஈடுபாடுடையவர். இந்நூலில் அறபு மொழியின் முதல் இலக்கணமாக விளங்கும் அல் - கிதாப்பையும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: