ஒரு சூத்திரனின் கதை ஒரு சூத்திரனின் கதை

ஒரு சூத்திரனின் கதை

   ₹300.00

“நன்றாகப் படித்திருப்பதால், நான் பிராமணனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததாகக் கல்லூரியின் முதல்வர் குறிப்பிட்டார்” - புத்தகத்தின் இடையில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் ஏ.என். சட்டநாதன். உயர் சாதியினர்தான் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: