நூல்

மூச்சே நறுமணமானால் அக்கமகாதேவி மூச்சே நறுமணமானால் அக்கமகாதேவி

மூச்சே நறுமணமானால் அக்கமகாதேவி

   ₹225.00

பெருந்தேவியின் மீளுருவாக்கம் அர்த்தத்தை மட்டும் முன்னிறுத்திச் செய்யப்பட்டிருக்கும் தமிழாக்கமல்ல. குரல், ஒலி, கவித்துவம், மொழிச்சிக்கனம் நிகழ்த்தும் அற்புதங்கள் இவற்றையும் தமதாக்கிக்கொண்டு வெளிப்பட்டிருக்கும் தமிழ் வசனங்கள் இவை. மொழி … மேலும்

  
 
மொழிபெயர்ப்பாளர்: பெருந்தேவி |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் | கவிதைகள் |
  • பகிர்: