நூல்

அமைதியின் நறுமணம் அமைதியின் நறுமணம்

அமைதியின் நறுமணம்

   ₹50.00

இந்தியப் படைகளுக்கு மணிப்பூரிலும் வேறு சில பகுதிகளிலும் 1958 AFSPA சட்டப்படி சிறப்பு அதிகாரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. இது ஒரு கொடுமையான சட்டமாகக் கருதப்படுகிறது. இதை அகற்றிவிட வேண்டும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: